Slide4
Slide5
Slide3
Slide2
Slide1

Ünnepélyes projektnyitó rendezvény Koroncón

 

 A Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület és Regionális Szociális Intézményfenntartó Központ konzorciuma 2018. januárjában egy olyan uniós projekt megvalósításába kezdett, melynek elsődleges célkitűzése az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépés, ezzel párhuzamosan a hátránykompenzáció megvalósítása, a társadalmi esélyteremtés biztosítása, ezen keresztül Koroncó településen a társadalmi kohézió nagymértékű növelése.

 

Szalai Lászlóné Adél szakmai vezető köszöntötte a Rákóczi utcai Szolgáltatóházban a résztvevőket, majd Jakus László, a Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület elnöke mondta el gondolatait az ünnepélyes projektnyitó rendezvény résztvevői előtt. „Sokan kérdezik, hogy miért éppen itt és miért éppen ebben a formában valósítjuk meg elképzeléseinket. Egyszerű a válasz: baptista fenntartásban működik nálunk az a családi napközi, amely jó alapot jelent a közös munkához. Koroncón hagyományosan jó az együttműködés, de ezt úgy képzeljük el, mint egy virágoskertet, ami szép, de ha nem gondozzuk folyamatosan, elgazosodhat.”

Jakus László ezek után felolvasta Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő köszöntő üzenetét.

Hári Tibor, a Regionális Szociális Intézményfenntartó Központ igazgatója arra emlékeztetett, hogy a baptistákra hagyományosan úgy tekintenek, mint akiknek jó programjaik vannak, és ha azok folytatására vagy fejlesztésére forrást találnak, azonnal lecsapnak a lehetőségre. „Van itt egy közösség, és nekünk az a célunk, hogy a kapcsolatokat egymással megismerkedve, minden fél számára gyümölcsöző módon alakítsuk. Azt kívánom, együttműködésünk legyen áldásos és tudjunk örülni egymás sikerének.” Az igazgató köszöntője végén jó munkát kívánt a következő 30 hónapra.

Radicsné Kincses Mária polgármester egyebek mellett arról beszélt, jó emberek élnek Koroncón, mindenki segítőkész és tele van tenni akarással. „Azonban természetes, hogy még ennél is többet akarjunk, például javítsunk a generációk közötti együttélés minőségén. Bízom abban, hogy a programok egyre több irányban elindítják a közös gondolkodást annak érdekében, hogy sok koroncóit szolgáljunk tevékenységünkkel. Hiszen az önkormányzat dolgozói számára éppen az a munka a legfontosabb, amit nem saját jólétéért, hanem a közösség érdekében végez. Ragadjunk meg minden lehetőséget azért, hogy jobbakká váljunk!” Végül a településvezető megköszönte a baptista egyház munkáját, hiszen a családi napközi működtetése azért is nagyon fontos a településen, mert Koroncón folyamatosan növekszik a lakosság lélekszáma.

Az ünnepélyes projektnyitót két fergeteges fellépés, a Népdalkör és a Romungro Gipsy Band műsora tette emlékezetessé minden résztvevő számára.             

 

   


 

Társadalmi együttélés javítása Koroncó településen

 

A kedvezményezett neve: A Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület és Regionális Szociális Intézményfenntartó Központ konzorciumban

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma

A projekt azonosító száma:  EFOP-1.3.7-17-2017-00109.

A projekt címe: „Összetartó közösségünk az erőnk” Közösségfejlesztő program Gyarmaton     

A szerződött támogatás összege: 48.485.754.- Ft. 

A támogatás mértéke (%-ban): 100 % A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.

 

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A projekt célja a szemléletformálás, és a társadalmi érzékenyítés Koroncó településen, továbbá a társadalmi együttélés javítása a különböző hátrányos helyzetű csoportok harmonikus együttélésének támogatása. Vállalt feladat a Magyarországi Baptista Egyház és a Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület hátránykompenzációs tevékenységének fejlesztése, a Magyarországi Baptista Egyház közösségfejlesztő tevékenységének fejlesztése. Kiemelt feladatunk a célcsoportok önérdekérvényesítő és önszerveződési képességének kialakítása, fejlesztése. A közvetlen célcsoportunk az idősek, romák és a fogyatékkal élők. A projektbe bevonni kívánt célcsoporttagok száma, egyenletes elosztásban 155 fő, amely fő számára a következő célok mentén valósul meg a szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés.

 

A projekt tervezett kezdete: 2018.01.01.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.06.30.

 

A projekt általános bemutatása:  A fő tevékenységi körön belül a kiemelt főtevékenység a szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés. Ennek keretében Esélyegyenlőségi Napok kerülnek megszervezésre a projekt során 6 alkalommal. Az egész napos rendezvények arra hivatottak, hogy hozzájáruljanak a kiemelt célcsoportként kezelt emberek hátránykompenzációjához. A projekt keretei között létrehoztuk a "Híd" Klubot, amely a kiemelt célcsoportok közül az idősebb korosztályhoz és a fogyatékkal élőkhöz kapcsolódik, elsődleges feladata pedig a szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés, illetve  a társadalmi együttélés javítása. Az "Örökség" Klub a roma származásúakhoz kapcsolódik, elsődleges feladata a velük kapcsolatos társadalmi érzékenyítés. A program teljes megvalósítási időszakában mediátor foglalkozik az esélyegyenlőségi célcsoportokkal, a velük kapcsolatos konfliktusok, párkapcsolati konfliktusok, családon belüli konfliktusok, munkahelyi konfliktusok, egyéb konfliktusokkal kapcsolatos tanácsadást, mediációt végez. Közösségi teret alakítottunk ki és működtetünk. A projekt keretei között létrehoztuk az Önkéntes Klubot, melynek feladata többek között a közösségi kohézió erősítésével, az önkéntesség eszméjének elterjesztésével, hogy hozzájáruljon a társadalmi együttélés feltételeinek megteremtéséhez. A klub önkéntes programokat dolgoz ki, valósít meg a működése során. A projekt megvalósítása során 4 alkalommal tervezünk „Mindenki Koroncója” Napot, mely a helyi közösség egészének és a más településekről érkező érdeklődőknek is kitűnő lehetőséget kínál a szabadidő közös eltöltésére és egymás megismerésére, illetve nagyszerű lehetőség a közösség kohéziós szintjének növelésére. A „Mindenki Koroncója” Napok egész napos programjainak tervezése során kiemelt szempont az, hogy mindenki – kortól, származástól, esetleges testi vagy szellemi korlátozottságtól függetlenül – kikapcsolódási lehetőséget találjon. További hangsúlyos szempont, hogy résztvevők lehetőség szerint egymással elvegyülve, közösen élvezhessék a lehető legtöbb programelemet. A projekt megvalósítási időszakának elejétől olyan tevékenységeket is szorgalmazunk, amelyek által hozzájárulunk egy helyi roma közösség formális szervezeti létrehozásához. Ezt követően elsődleges törekvésünk, hogy elősegítsük a roma civil szervezet fejlesztését, koordinálás útján segítsük az újonnan létrejött közösség mindennapos működését.  Annak érdekében, hogy a projekt kitűzött céljainak megfelelően biztosítsuk a hátránykompenzáció megvalósulását, családi mentort alkalmazunk végig a megvalósítás során. Annak érdekében, hogy megfelelő módon és mértékben elősegítsük a célcsoport ön-érdekérvényesítő képességének kialakítását és fejlesztését, a megvalósítás során végig Jogi tanácsadót bízunk meg, aki a célcsoportok számára az őket érintő témákban (hátrányos megkülönböztetés, munka- és családjogi kérdések stb.) ingyenes jogi tanácsadást nyújt. A szervezetfejlesztési feladatokon belül célunk a már meglévő módszertanok összegyűjtése és felülvizsgálata, a jó gyakorlatok összegyűjtése, azok megosztása, illetve az esetleges adaptálásban való segítségnyújtás, a beépíthető, átültethető elemekkel módszertanfejlesztés, valamint az egyes szolgáltatásokhoz tartozó igényfelmérés, szükséglet feltárás. A jó gyakorlatok minél nagyobb körben történő elterjedését szem előtt tartva a projekt megvalósítási időszakában két alkalommal egész napos, 100 fős konferenciát szervezünk a projektben részt vevő minden együttműködő partnerünk, valamint a Magyarországi Baptista Egyház intézményvezetői számára, ahol neves közösségszervezői és egyéb szakemberek előadásait hallgathatják meg közösségszervezés új módszereiről, az önkéntességről, a szakpolitikai stratégiákról. A konferencia ezen kívül a disszemináció biztosításának egyik potenciális fóruma is: a résztvevők megismerhetik a projekt tevékenységeit, tervezett eredményeit, valamint a különböző intézmények jó gyakorlatait.

 

Kapcsolatfelvétel: 

Dr. Heidl Beáta, szervezetfejlesztési koordinátor, a Tábita Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Hírek, projekt aktualitások: mindenkikoroncoja.hu

 

Bemutatkozás

 

A 30 hónapos projekt közvetett célcsoportja a Koroncó településen élő lakosság, közvetlen célcsoport a romák, idősek és fogyatékkal élők. A közösségi programok természetes módon a település egészét érintik. A projekt részcéljai közé tartozik a lakosság szemléletformálása, a társadalmi érzékenyítés és társadalmi együttélés javítása, egyházak hátránykompenzációs tevékenységének fejlesztése.

Az egyházak és egyházi szervezetek, mint a Magyarországi Baptista Egyház alá tartozó Regionális Szociális Intézményfenntartó Központ jelentős tevékenységet fejt ki a hátrányos helyzetű személyek befogadásában, életük megsegítésében és a szociokulturális hátrányok csökkentésében. Mivel ezen problémák aktualitása hazánkban állandó, elengedhetetlen az erre irányuló tevékenységek folyamatos karbantartása, felülvizsgálata és fejlesztése. Az egyházak közösségi tevékenységének fejlesztése és különböző intézményi által megvalósított jó gyakorlatok egymás közötti megosztása érdekében szervezetfejlesztési koordinátort alkalmazunk a projekt teljes megvalósítási időszakában, akinek feladatai közé tartozik a Magyarországi Baptista Egyház intézményeivel való kapcsolattartás.

A 2018. január 1-től 2020. június 30-ig tartó projekt keretében az eredményes és hatékony megvalósítás érdekében havonta három klubfoglalkozás kerül megtartásra, továbbá hat esélyegyenlőségi nap és négy „Mindenki Koroncója Nap” megrendezésével, tanácsadásokkal, családi mentorálással, mediációval gondoskodunk a fent említett célok eléréséről. A projekt során kettő, 100 fős konferenciát is életre hívunk, ahol a projekttevékenységek bemutatásán túl lehetősége adódik a projektben részt vevő minden együttműködő partnerünknek arra, hogy szakemberek előadásaiból ismerhessék meg a társadalmi kohézió erősítésének módszereit.

 

 

Ingyenes jogi tanácsadás

 

Ha jogi természetű gondjai vannak, bizalommal forduljon hozzánk, hiszen ingyenes jogi tanácsadást nyújtunk! Kérdését küldje el az alábbi elektronikus levélcímre: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..  

Egy európai uniós projekt megvalósításába kezdtünk Koroncón, amelynek elsődleges célkitűzése az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépés. Ennek része az a tevékenység is, amelynek során az úgynevezett esélyegyenlőségi célcsoportok – idősek, roma származású emberek, fogyatékossággal élők – számára ingyenes jogi tanácsadást nyújtunk. A jogi tanácsadó megkeresésének a módja: elektronikusan, a honlapon keresztül, a megadott e-mail címen.

Forduljon hozzánk bizalommal!