„Önkéntes Klub”

A projekt részeként havi rendszerességgel kerülnek lebonyolításra az „Önkéntes” klubfoglalkozások, melynek feladata többek között a közösségi kohézió erősítésével, az önkéntesség eszméjének elterjesztésével, hogy hozzájáruljon a társadalmi együttélés feltételeinek megteremtéséhez. A klub önkéntes programokat dolgoz ki, s valósít meg a működése során. A klubfoglalkozásokon zajló tevékenység szorosan kapcsolódik a többi megvalósított közösségi rendezvényhez és programhoz is, hiszen az itt „frissen kiképzett” önkéntesek a továbbiakban már a megvalósításhoz is fontos humán erőforrás bázist jelenthetnek.

 

„Örökség Klub”

A projekt részeként havi rendszerességgel kerülnek lebonyolításra az „Örökség” klubfoglalkozások. Magyarországon a romák és nem romák már hosszú évszázadok óta élnek egymás mellett, számos közös ünneppel rendelkeznek, ugyanakkor sok-sok eltérés is felfedezhető szokásaikban, hagyományaikban, kultúrájukban. A hasonlóságok és különbségek ismeretének hiánya is potenciális okozója lehet a két népcsoport közötti társadalmi feszültségnek, a magyar cigányságot országhatárokon belül érintő negatív hatásoknak. Ezen negatív hatások mérséklések céljából a projekt keretei között kívántuk létrehozni az „Örökség Klubot”, amelynek elsődleges feladata a célcsoportokkal kapcsolatos társadalmi érzékenyítés, illetve a társadalmi együttélés javítása. A foglalkozásokat olyan programelemek színesítik, melyek által a többségi társadalom tagjai és a romák kölcsönösen megismerhetik egymás szokásait és hagyományait, az érzékenyítő foglalkozások hatására megfelelően kezelve a tradícióbeli és kulturális különbségek meglétét és mibenlétét. A rendszeres klubfoglalkozások keretei között olyan új közösség jön létre, amely lehetőséget jelent a kisebbséghez tartozó személyek közösségbe vonására és tartására, hozzájárulva közösségi integrációjukhoz.