„Hazánk egyik legszebb, hagyományokon alapuló használati eszközeire és dísztárgyaira, illetve azok készítőjére szeretném felhívni a figyelmet. Ezen termékek egy kis beregi faluban, Beregdarócon készülnek. Itt él Sukta Bertalanné, aki évtizedek óta a beregi hímzés szerelmese.

2006-tól, önálló vállalkozóként folytatja hódolását a hagyományos beregi kultúra egyik ékkövének, a beregi keresztszemesnek.  Termékei jelentős része zsűrizett, ezáltal megkapta a népi iparművész címet. Elhódította a Kis Jankó Bori Országos Hímzőpályázat Nívó díját.

Évek óta járja az országot, ahol vásárokon árusítja termékeit. Számos ideiglenes kiállítása volt országszerte, a teljesség igénye nélkül: Mezőköveden, Balatonlellén, Debrecenben, Budapesten és Salgótarjánban. Jelenleg állandó kiállítása van lakhelyén, Beregdarócon.

Rendszeres résztvevője, a Budai várban minden évben augusztus 20-án megrendezett Mesterségek Ünnepének. Termékeire állandó igényt tart több népi iparművészeti bolt. Az elmúlt években leginkább már csak otthonában értékesíti hímzéseit, illetve a fentebb említett Mesetrésgek Ünnepén. Ez leginkább öregkorának tudható be, sajnálatos módon.Otthonában állandó látogatónak számítanak hazai és nemzetközi turistacsoportok. Évek óta visszatérő vendég egy ~40 főből álló Japán turistacsoport. Ezáltal, nemzetközi szinten is öregbíti hazánk hírnevét. Termékeivel nem csak a magyarországi hagyománytisztelő emberek szeretetét nyerte el. Többször is értékesített már külföldieknek is, ezzel bizonyítva, hogy termékei világszinten megállják helyüket.

Termékei bekerültek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárba is. Ezen felül, számos interjú és televízió felvétel készült vele.

Nem kizárólag hagyományos beregi keresztszemes termékeket készít. Igaz, a szakmai elismeréseit ezeknek köszönheti. Több tucat zsűrizett hímzése van, mely igen nagy elismerésnek számít.

A mai kor igényeinek megfelelően készít modernebb dísz és használati tárgyakat egyaránt. Ezen termékeken a megrendelők saját elképzeléseit is viszont láthatják az ésszerűség határain belül. Többek között gyakran készít könyv és üvegborítókat, fali képeket, illatzsákokat és bármi egyebet, amennyiben az megvalósítható. 

Hímzései minőségi, kézzel varrott, egyedi termékek, melyek által a vásárlók hagyományos dísz- és használati tárgyakat csempészhetnek otthonukban.

Termékei előzetes egyeztetés után megtekinthetőek és megvásárolhatóak állandó kiállításán, Beregdarócon, valamint otthonában. Mindezeken túlmenően, alkalmazkodva a modern kor elvárásainak online is elérhető: www.beregihimzes.hu

Őrizzük hagyományainkat!”

 

 

Tapolca – A város 2018-tól 2020-ig terjedő időszakára vonatkozó drogellenes stratégiájának kidolgozásában vesznek részt a Baptista Szeretetszolgálat helyi szakemberei, akik Tapolcán egyéb humanitárius feladatokat is végeznek.

 

2018. június 26-án, kedden a Tamási Áron Művelődési Központban a Drogellenes Világnap alkalmából tanácskoztak a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjai: a megbeszélést Dobó Zoltán polgármester szavai nyitották meg, aki üdvözölte a szervezetek, különböző területeken dolgozó szakemberek együttműködését és segítő szándékát.

A tanácskozáson Deutsch Márta, a Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központ tapolcai telephelyének vezetője ismertette a megjelentekkel a szervezet tevékenységének lényegét. Elmondta: ők alkalmi drogfogyasztókkal, nem pedig függő fiatalokkal és idősebbekkel találkoznak a rendőrséggel kötött együttműködési megállapodás alapján. Évente tizenkét alkalommal kell részt venniük az érintetteknek a foglalkozásokon, ez havonta két kötelező megjelenést jelent. (Ennek elmaradása következményekkel jár.) Igyekeznek helyes célokat meghatározni az érintettek, többnyire fiatalok számára, ha szükséges, családi konfliktusokat, kapcsolatokat rendeznek, segítik a munkakezdést, és ha fontosnak látják, az elterelésre érkezőket pszichológushoz irányítják. Munkájukat úgy próbálják végezni, hogy ügyfeleik ne büntetésként fogják fel a foglalkozásokon való részvételt. A beszélgetések során hangsúlyozzák a helytelen életforma folytatásának veszélyeit, valamint azt, hogy vállalni kell tetteink következményei után a felelősséget.

A tanácskozás résztvevői egyebek mellett Tapolca helyzetéről beszéltek a drogellenes tevékenység tükrében. Elhangzott: a városban minden korosztályban megállapítható a legális drogok magyar átlagnál kicsivel nagyobb mértékű és gyakoribb fogyasztása. Ez a magyarországi trendekkel egybehangzó eredmény, és feltételezhetően a város vidéki jellegzetességéből és abból a tényből fakad, hogy a település tradicionális bortermelő vidéken fekszik. Ugyanis az alkoholfogyasztás növeli a kábítószerek kipróbálásának esélyét, a legális és nem legális drogok használata közötti határ pedig elsősorban  a hátrányos szociális helyzetű  társadalmi csoportoknál mosódik el. A szakemberek megállapították, a legális és nem legális drogok fogyasztásának kezelése egymástól nem elválasztható, mivel azok személyi és társadalmi szinten is szervesen kapcsolódnak egymáshoz. A Tapolcáról szóló jelentés megállapítja, hogy minden korcsoportra jellemző a megfelelő preventív tájékoztatás hiányára utaló, csak tapasztalati drogismeret.

A világnap alkalmából egy kiállítást is megtekinthettek a tanácskozás résztvevői és az érdeklődők a művelődési központ aulájában. A Baptista Szeretetszolgálat tapolcai szervezetének munkatársai foglalkoznak azzal a két fiatalemberrel is, akik alkalmi drogfogyasztóként kerültek a rendőrség látókörébe és járnak az elterelésekre. Samu Árpád fotós gyönyörű természetképekkel, Horváth Gábor pedig erőteljes hatású rajzaival vállalta a nyilvánosságot és bizonyította tehetségét.

A Baptista Szeretetszolgálat tapolcai szervezete a városban és a környékbeli településeken huszonnégy gondozóval végez házi segítségnyújtást, mintegy hatvan személynek biztosítja a szociális étkeztetést, de részt vesz a nagykanizsai mobil népkonyha működtetésében is. A segélyszervezet elterelő foglalkozásain jelenleg tizenöt alkalmi drogfogyasztó hallgatja meg szakembereink tanácsát és él a segítségnyújtás lehetőségével.          

 

 REGIONÁLIS SZOCIÁLIS

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

TÁBITA ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

 

Készítette: dr. Heidl Beáta intézményvezető

 Bevezetés

 

Joppéban volt egy nőtanítvány, név szerint Tábita, ami azt jelenti:

Dorkász, vagyis Zerge. Ez a nő sok jót tett, és bőven osztott alamizsnát.

ApCsel 9,36.

 

 A Magyarországi Baptista Egyház 2015. évben hozta létre a Regionális Szociális Intézményfenntartó Központot, amely 2015 szeptemberében alapította meg a TÁBITA Alapszolgáltatási Központot azzal a céllal, hogy a budapesti székhelyen túl 10 telephelyen szociális alapellátást – elsődlegesen házi segítségnyújtást – biztosítson az ország 7 megyéjében. Az intézmény 2015 októberében a székhelyen és további 5 telephelyen (Pécs, Sopron, Szombathely, Tét, Mátészalka), majd 2015. novembertől további 3 telephelyen (Ajka, Tapolca, Verőce), 2015 decemberétől pedig további két telephelyen (Esztergom, Tatabánya) kezdte meg a házi segítségnyújtást. Az ellátotti létszámot két szakaszban növelő engedélyezési eljárás után, a 2016. évhez hasonlóan 2017. évben is 2947 fő ellátását biztosíthatta intézményünk. Tekintettel arra a tényre, hogy nevezett létszám – az állami finanszírozás módjának megváltozása miatt – nem a megállapodások számát jelenti a 2017. évtől, hanem a gondozási óra és a segítési alkalom összességét, sokkal rugalmasabban lehetett tavaly év elejétől megszervezni az ellátást.

 Valamennyi szakképzetlen munkatársunk elvégezte a 2016. évben a szükséges alapképzést, így a szakképzettségi arány – egyedül az országban a házi segítségnyújtást végző szolgáltatók közül – 100%-os lett 2016. december 31. napjára. Erre az eredményre és a szakképzetté vált munkatársainkra nagyon büszkék vagyunk, hiszen jellemzően család mellett és sok-sok évvel az utolsó tanulással töltött éveik után végezték el a képzést és tettek sikeres vizsgát. A 2017. évben már nem volt szükség nagyarányú beiskolázásra, a kötelező kreditpontos továbbképzési rendszerben képezték tovább magukat munkatársaink.

A RESZIK a 2016. évben 25M Ft pályázati forrást nyert el az EFOP-1.3.5-16 kiírás alapján. A pályázat megvalósítása a Tábita munkatársai által 2017. 06. 01. naptól vette kezdetét Gyarmaton. A település visszajelzései alapján a közösségfejlesztés eredményei egyre látványosabbak a mindennapjaikban is. Az első időszak tapasztalatai kiemelkedően pozitívak a program gyakorlati megvalósítása kapcsán, ugyanakkor az uniós elszámolási rendszer összetettsége és annak módosításai jelentős leterheltséget eredményezett a programban dolgozó munkatársak számára.

 01. 01. nappal újabb - EFOP-1.3.7-17 - pályázat megvalósítását indította el a fenntartó az intézmény munkatársainak bevonásával Koroncó településen.

 

Továbbra is nagy lehetőséget látunk a pályázatokban, hiszen így szinte valamennyi telephelyet sikerül bevonni az alapfeladatainkon túli tevékenységekbe. A programok eredményein túlmutató haszon a házi segítségnyújtás keretein túli szakmai fejlődés egyéni és intézményi szinten is.

 Az országos közfoglalkoztatási programban 2017. évben is napi együttműködés valósult meg a szinte valamennyi telephelyet érintő centralizált programmal, a jelentősége a házi segítségnyújtás területén vitathatatlan. A jogszabály továbbra is lehetőséget ad segítő munkakörben közfoglalkoztatottak alkalmazására, amely ellátottaink jelentős részénél jelent hatékony támogatást a szakképzett gondozók munkája mellett. A közfoglalkoztatottak 100 órás saját belső képzés/vizsga után kezdhetik meg a munkát.

 A házi segítségnyújtás 2017. évi finanszírozását, a szakmai munkát és dokumentálását érintő jelentős változásai pozitív irányba terelik a szakmát, hiszen egyéni szükségletekre rugalmasabban tud reagálni a szolgáltató, ugyanakkor az ellátottak, a gondozók és a vezetőik számára is napi szintű kihívást jelentett a sok-sok év alatt berögzült gyakorlat lényegi módosítása. Mindezt tetézte, hogy az alapmódosítást érintő kapcsolódó szabályozások sok esetben nem történtek meg időben, számos bizonytalanságot okozva a jogértelmezésben, sok esetben a hatóságok számára is. A régi szabályozásban indokolt megkötések (pl. a napi teljesítés 110%-os korlátja a jogszabályban „felejtve”) az év végi elszámolás elfogadásakor jelentett újabb „meglepetést” a fenntartó és az intézmény számára is, hiszen az óraalapú gondozás legnagyobb vívmányát korlátozza jelentősen. Az áttérés a látogatásalapú támogatási rendszerről a személyi gondozás vonatkozásában az óraalapú finanszírozásra tehát az egész 2017. éven átívelő napi szintű kontrolálást igényelt. Nem kis feladatot adott valamennyi érintettnek a teljesen új szemléletet igénylő módosítás, amely a szakmai feladatellátás megszervezésétől az elszámolásig az összes dokumentációs munkát érintette.

A jó cselevésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd,

ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel,

leginkább pedig azokkal, aki testvéreink a hitben.

Pál levele a galatákhoz 6,9-10.

 I.            Működési alapadatok:

 I.1.      A székhely/ Budapest alapadatai:

Intézmény neve: TÁBITA Alapszolgáltatási Központ

Cím: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57. II. épület, 2. emelet

Intézményvezető neve: dr. Heidl Beáta

Elérhetőségek: tel.: 06-20/292-0728, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A székhelyen működő házi segítségnyújtás vezetőjének neve: Pintér Klaudia vezető gondozó

Elérhetőségek: tel.: 06-1/466-59-78, 06-20/263-05-31,

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ellátási terület: Budapest főváros közigazgatási területe

 

I.2.      Ajkai telephely alapadatai:

A telephely megnevezése: TÁBITA Ajkai Telephely

Címe: 8400 Ajka, Rákóczi u. 7.

Telephelyvezető neve: Sulyok Nikolett

Elérhetőségek: tel.: 06-20/263-07-61, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ellátási terület: Ajkai, Devecseri, Veszprémi, Zirci járások

 

I.3.      Esztergomi telephely alapadatai:

A telephely megnevezése: Tábita Esztergomi Telephely

Cím: 2500 Esztergom, Eszperantó u.16.

Telephelyvezető neve: Havasiné Riba Eszter

Elérhetőségek: tel.: 20/263-47-04, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Nyitva álló helyiség: 2510 Dorog, Hantken Miksa u.8. 1/14

Koordinátor: Béres Tiborné

Elérhetőségek: tel.: 70/451-97-53, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ellátási terület: Esztergomi járás, Szentendrei járás, Pilisvörösvári járás közigazgatási területe

 

I.4.      Mátészalkai telephely adatai

A telephely megnevezése: TÁBITA Mátészalkai telephely

Cím: 4700 Mátészalka, Cserepeshegy u. 12.

Telephelyvezető neve: Jakab Melinda

Elérhetőségek: tel.: 06-20/263-06-99, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ellátási terület: Mátészalkai, Vásárosnaményi, Baktalórántházai és Nyíregyházi járások

 

I.5.      Pécsi telephely alapadatai:

A telephely megnevezése: TÁBITA Pécsi Telephely

Cím: 7628 Pécs, Thököly u. 1.

Telephelyvezető neve: Halász Rita

Elérhetőségek: tel.: 72/230-072, mobil: 20/481-80-40, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ellátási terület: Pécs város közigazgatási területe

 

I.6.      Soproni telephely alapadatai:

A telephely megnevezése: TÁBITA Soproni Telephely

Cím: 9444 Fertőszentmiklós Szent István u. 43.

Telephelyvezető neve: Tokodi Rita

Elérhetőségek: tel.: 20/263-0938, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ellátási terület: Mosonmagyaróvár, Sopron-Fertőd, Kapuvár-Beled, Kőszeg Járás 13 települése

 

I.7.      Szombathelyi telephely alapadatai:

A telephely megnevezése: TÁBITA Szombathelyi Telephely

Cím: 9700 Szombathely, Szent Márton utca 38.

Telephelyvezető neve: Töltlné Tóth Tímea

Elérhetőségek: tel.: 06-20/263-24-61, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ellátási terület: Szombathely, Körmend, Vasvár, kistérségek települései

 

I.8.      Tapolcai telephely alapadatai:

A telephely megnevezése: TÁBITA Tapolcai telephely

Cím: 8300 Tapolca, Zrínyi u. 3.

Vezető gondozó neve: Deutsch Márta

Elérhetőségek: tel.: 06-20/263-2564, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ellátási terület: Tapolca, Sümeg, Sárvár, Celldömölk járások

 

I.9.      Tatabányai telephely alapadatai:

A telephely megnevezése: TÁBITA Tatabányai telephely

Cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 63.

Telephelyvezető neve: Árvai Andrásné

Elérhetőségek: tel.: 06/20-263-2871, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ellátási terület: Tatabányai, Tatai, Komáromi, Oroszlányi Járás közigazgatási területe

 

I.10.    Téti telephely alapadatai:

A telephely megnevezése: Tábita Téti telephely

Cím: 9100 Tét, Fő u. 88.

Telephelyvezető neve: Zámbó Tamásné

Elérhetőségek: tel.: 0620/263-30-62; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ellátási terület: Téti, Csornai, Győri, Pápai Járások közigazgatási területe

 

I.11.    Verőcei telephely alapadatai:

A telephely megnevezése: Tábita Verőcei telephely

Cím: 2621 Verőce, Árpád utca 75.

Vezető gondozónő: Balogh Hajnalka

Elérhetőségek: tel.: 06-20/346-7445, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ellátási terület: Váci, Szobi, Rétsági és Dunakeszi kistérségek települései

 

 III.           Főbb ellátási mutatók, a szolgáltatás bemutatása:

 

II.1.     Budapest:

A működési engedélyben szereplő engedélyezett létszám házi segítségnyújtásra: 150 fő

Személyi gondozásban ellátható személyek száma: 39 fő

Tényleges létszám: 2017. december 31-én 69 fő

Személyi gondozásra szóló megállapodások száma: 51 fő

Kizárólag szociális segítésben részesülők száma: 18 fő

Teljesítés: látogatás segítésben 1522, valamint 7974 óra személyi gondozás, ami 31,64 fő.

 

III.2.   Ajka:

A működési engedélyben szereplő engedélyezett létszám házi segítségnyújtásra: 250 fő

Személyi gondozásban ellátható személyek száma: 112 fő

Tényleges létszám: 2017. december 31.-én 159 fő

Személyi gondozásra szóló megállapodások száma: 135 fő

Kizárólag szociális segítésben részesülők száma: 24 fő

Teljesítés: látogatás segítésben 6280, valamint 28521 óra személyi gondozás, ami 113,18 fő.

 

III.3.   Esztergom:

A működési engedélyben szereplő engedélyezett létszám házi segítségnyújtásra: 880 fő

Személyi gondozásban ellátható személyek száma: 332

Tényleges létszám 2017. december 31.-én 383 fő

Személyi gondozásra szóló megállapodások száma: 316 fő

Kizárólag szociális segítésben részesülők száma: 67 fő

Teljesítés: látogatás segítésben 10042, valamint 79964 óra személyi gondozás, ami 317,32 fő.

 

III.4.   Mátészalka:

A működési engedélyben szereplő engedélyezett létszám: 350 fő.

Személyi gondozásban ellátható személyek száma: 113 fő

Tényleges létszám 2017. december 31.-én: 157 fő.

Teljesítés: látogatás segítésben 11918, valamint 35567 óra személyi gondozás, ami 141 fő.

 

II.5.     Pécs:

A működési engedélyben szereplő engedélyezett létszám: 102 fő

Személyi gondozásban ellátható személyek száma: 28 fő

Teljesítés: látogatás segítésben 2078, valamint 7343 óra személyi gondozás, ami 29,14 fő.

 

II.6.     Sopron:

A működési engedélyben szereplő engedélyezett létszám: 200 fő.

Személyi gondozásban ellátható személyek száma: 73 fő.

Tényleges létszám 2017. december 31.-én: gondozott 76 fő, segített 13 fő

Teljesítés: látogatás segítésben 3199, valamint 19221 óra személyi gondozás, ami 76,27 fő.

 

II.7.     Szombathely:

A működési engedélyben szereplő engedélyezett létszám házi segítségnyújtásra: 250 fő

Személyi gondozásban ellátható személyek száma: 105 fő

Tényleges létszám 2017. december 31.-én 106 fő

Személyi gondozásra szóló megállapodások száma: 100 fő

Kizárólag szociális segítésben részesülők száma: 5 fő

Teljesítés: látogatás segítésben 1746, valamint 25354 óra személyi gondozás, ami 100,61 fő.

 

II.8.     Tapolca:

A működési engedélyben szereplő engedélyezett létszám: 300 fő.

Személyi gondozásban ellátható személyek száma: 156 fő.

Tényleges létszám 2016. december 31.-én: személyi gondozás esetén: 145 fő, szociális segítés esetén: 36 fő.

Teljesítés: látogatás segítésben 6471, valamint 39474 óra személyi gondozás, ami 156,64 fő.

 

II.9.     Tatabánya:

A működési engedélyben szereplőengedélyezett létszám: 200 fő.

Személyi gondozásban ellátható személyek száma: 73 fő.

Teljesítés: látogatás segítésben 3305, valamint 18624 óra személyi gondozás, ami 73,90 fő.

 

II.10.   Tét:

A működési engedélyben szereplő engedélyezett létszám házi segítségnyújtásban szolgáltatásban 200 fő; ezen belül személyi gondozásban ellátott személyek befogadott száma: 102 fő.

Tényleges létszám 2017. december 31-én: 133 fő, ebből gondozás: 107 fő, segítés: 26 fő

Teljesítés: látogatás segítésben 3355, valamint 23148 óra személyi gondozás, ami 91,86 fő.

 

II.11.   Verőce:

A működési engedélyben szereplő engedélyezett létszám: 65 fő

Személyi gondozásban ellátható személyek száma: 35 fő

Tényleges létszám 2017. december 31-én: 43 fő

Teljesítés: látogatás segítésben 221, valamint 8808 óra személyi gondozás, ami 35 fő.

 

IV.           A házi segítségnyújtás szakmai körülményei, tartalma

 

A házi segítségnyújtás olyan ellátási forma, amely az igénybevevő önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. Házi segítségnyújtás keretében gondoskodunk:

 1. azon idős emberekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek,
 2. azon fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, illetve az egészségügyi állapotuk miatt rászoruló személyekről, továbbá
 3. azon rászoruló személyekről, akik rehabillitációt követően saját lakókörnyezetükben történő visszailleszkedés céljából segítséget igényelnek a megfelelő életvitelhez.

 

Házigondozóink a feladataik ellátása során segítséget nyújtanak ahhoz, hogy az ellátottaink fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetükben, életkoruknak, az adott élethelyzetnek és egészségi állapotnak megfelelően, meglévő képességeik fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen, illetve jelentős a szerepük a vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében. Utóbbinak kiemelt jelentősége van a teljesen egyedül élők esetében.

 

A legtöbb telephelyen évek óta az volt a jellemző, hogy ellátatlan igény csak abban az esetben jelentkezett, ha olyan területekről kértek gondozást, ahol nem voltunk jelen. Várólista jellemzően nem volt, próbáltunk minden kérést gyorsan teljesíteni, csak ritkán fordult elő, hogy néhány kérelmezőnek 1-2 hetet várnia kellett a gondozásra. A mátészalkai területen volt jelentősebb várólista a környéken megszűnt ellátók után keletkezett ellátási hiány miatt, de kapacitásaink nem tették lehetővé az igénylői kör felvételét. Sajnos az ellátatlan igény alacsony száma már nem jellemző a 2017. évre, hiszen – az intézményünket különösen hátrányosan érintő jogszabály-módosulás miatt –2017. január 1. naptól már csak 1168 fő súlyosabb állapotú személyről gondoskodhattunk.

 

A házi segítségnyújtást továbbra is a telephely vezetőjénél/a vezető gondozónál kell igényelni a megfelelő formanyontatványon, amihez mellékelni kell háziorvosi/szakorvosi/kezelőorvosi igazolást is. Az igénylés önkéntes alapon történik, az ellátott/törvényes képviselő kezdeményezése alapján.

 

A szolgáltatást térítési díj ellenében nyújtjuk, a személyi térítési díj összege az ellátott jövedelmi helyzetétől függ. A fenntartó döntése alapján csak az ellátott otthonában végzett tevékenység térítésköteles (pl.: takarítás, mosdatás, étkeztetés, gyógyszerelés). A jövedelemsávok alapján megállapított intézményi térítési díj:

 • 000.- Ft-ig ingyenes
 • 001.- 70.000 Ft-ig     180.-Ft/óra
 • 001.- 90.000 Ft-ig     200.-Ft/óra
 • 001.- 110.000Ft-ig 220.-Ft/óra
 • 000.- Ft felett      250.-Ft/óra

 

A telephely vezetőnek lehetősége van a díj összege kapcsán benyújtott csökkentési kérelem méltánylására, akár a személyi térítési díj teljes elengedésére is. Méltánylásnál figyelembe vehető a szociális helyzet, a jövedelem, a lakás és egyéb fenntartási költségek (rezsi, gyógyszer), krízishelyzet. Az ellátottaink több mint 80%-a fizet az ellátásért, melyből arra a következtetésre lehet jutni, hogy az ellátottak térítés ellenében is ragaszkodnak a gondozók által elvégzett minőségi munkához. A munkatársaink a lakáson eltöltött gondozási idő felett intézik az ellátottak ügyeit (pl. önkormányzatnál), tartják a kapcsolatot az ellátott házi- és szakorvosaival, intézik a gyógyszerkiváltást, bevásárlást. Fontosnak tartjuk az ellátottak családtagjainak bevonását is a szakmai munkába, ill. az esetlegesen hiányzó kapcsolat kialakítását. Szoros együttmükődésünk van a telephelyek nagy részénél a települési családsegítő szolgálattal, mindenhol a háziorvosokkal, a helyi szociális területi irodákkal, sok esetben más szociális intézményekkel is.

 

Szolgáltatás tartalma: a jogszabályi előírásoknak megfelelő és a fenntartó által meghatározott nyomtatványokat használjuk, az ellátottakra és a munkavállalóinkra is. Elektronikusan vezetjük a házi segítségnyújtás igénybevételi naplóját, minden nap jelentjük az igénybevételt a KENYSZI rendszerben. Minden hónap végén megtörténik a tevékenységi naplók ellenőrzése, egyeztetve az igénybevételi naplóval, majd ha szükséges a KENYSZI rendszerben önellenőrzés során javítjuk az igénybevételt. A házi pénztár kezelését és adminisztrációját a telephelyvezetők/vezető gondozók végzik. A térítési díj beszedése a gondozóink feladata, a befizetés a házi pénztárakba történik, rögzítésre kerül a befizetett összeg a „térítési díj nyilvántartási törzslapon”, valamint elektronikus úton is vezetjük a befizetéseket a térítési díj táblázatban. A szolgáltatás irodai feladatellátásának jelentős hányadát továbbra is a telephelyek működtetéséhez szükséges adminisztráció képezi. A szolgáltatásról vezetett dokumentáció a szakmai szabályok teljes körű betartásával készül. 

 

 III.1.   Budapest:

 

Tárgyi feltételek: A központi iroda tömegközlekedéssel és személygépkocsival is könnyen megközelíthető, teljes mértékben alkalmas arra, hogy a különböző szakmai egységek zavartalanul ellássák a feladataikat. Itt kap helyet a székhelyről nyújtott házi segítségnyújtás is.

Az irodák infrastruktúrája a feladatellátást teljes körűen lehetővé teszik, az iratok zárható iratszekrényben vannak tárolva. A gondozók havonta két alkalommal tartanak megbeszélést a vezető gondozóval, amikor megtörténik a munkatársak adminisztrációs feladatainak az ellenőrzése, illetve az esetmegbeszélés is megvalósul. A rendszeresen megtartott tematikus telephelyvezetői értekezletek is itt, a székhelyen kerülnek megszervezésre.

 

Személyi feltételek: 2017. évben 5 fő szakképzett szociális gondozó és egy fő szakképzetlen szociális gondozó látta el az időseket. A főállású munkatársak feladatellátását négy közfoglalkoztatott segítette, akik bár szakképzetlenek, de az ellátottak maximális elégedettsége mellett dolgoztak. Számos budapesti kerületben a hétvégi bevásárlásokat társadalmi gondozók végezték el.

 

Szakmai tevékenység: Elsősorban az önmaguk ellátására már nem képes személyek számára biztosítjuk a házi segítségnyújtás szolgáltatásunkat. Az idősek nagy százaléka képtelen az otthonát elhagyni, ebből kifolyólag állandó segítségben részesülnek a gyógyszereik kiváltásában, napi élelmiszerük bevásárlásában, ügyeik intézésében. Az ellátottjaink igen magas százaléka egyedül él, ezért egyre nagyobb igény mutatkozik a mentális támogatásra. Sok esetben az időseknek a gondozóink jelentik az egyetlen személyt, akihez szólni tudnak, elmondhatják a gondjaikat, segítséget kérhetnek tőlük.

Leggyakoribb tevékenységek, amelyekben a gondozók segédkeztek:

 

Szociális segítés keretén belül  takarítás, mosás, vasalás, bevásárlás, segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében, mosogatás, ruhajavítás,  tüzelő behordása, kísérés, segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában, bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.

 

Személyi gondozás keretében információ-nyújtás, tanácsadás és mentális támogatás, családdal való kapcsolattartás segítése,  az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés, ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében, mosdatás, öltöztetés, ágyazás, ágyneműcsere, haj- és arcszőrzet ápolás, köröm- és bőrápolás, folyadékpótlás, étkeztetés,  mozgatás ágyban,  felületi sebkezelés, sztómazsák cseréje, gyógyszer kiváltása, gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása, vérnyomás és vércukor mérése, hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül, kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés, ezen eszközök használatának betanítása, karbantartása.

 

 III.2.   Ajka:

Tárgyi feltételek: 2017 áprilisában lehetőségünk adódott nagyobb irodába költözni. Az iroda a városközpontban található, jól megközelíthető, gyalogosan, tömegközlekedéssel is, a pályaudvartól, vasútállomástól, helyi autóbusz járattól néhány percre található. Az ajkai iroda akadálymentesített, 39 m2 alapterületű, egy tágas térrel és egy irattárnak használt helyiséggel rendelkezik. A napi munkavégzéshez megtalálható valamennyi irodatechnikai eszköz, így laptop, asztali számítógép, nyomtató, telefonok. A korábbinál jóval tágasabb helyiség lehetővé teszi a csoportos szakdolgozói megbeszéléseket is.

 Szakmai tevékenység: A szolgáltatásunk Ajkán és annak környékén is nagy népszerűségnek örvend, hiszen – a jogi kereteken belül – minden igényt próbálunk kielégíteni. A háziorvosokkal szorosan együttműködve dolgozunk már az első ellátotti találkozástól kezdve a gondozás lezárásáig. Szinte folyamatosan 100% a kihasználtságunk, ugyanakkor további megkeresések is folyamatosan érkeznek felénk, de sajnos jellemzően olyan településekről, ahol gondozói hiány miatt nem tudjuk az ellátást hatékonyan megszervezni. Az ellátottaink, valamint a területen élők részéről továbbra is nagy igény merül fel a szociális étkeztetésre (aminek a megvalósítása folyamatban van), amelyben a szolgáltató együttműködik a Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központtal. Várólista az ajkai telephelyünkön nincs, minden olyan igényt próbálunk teljesíteni, amely az ellátási területünkről érkezik, fenti hiátustól (az adott településen nincs szakdolgozó) eltekintve.

 Ellátotti összetétel: 2017. december 31.-én 9 településen látjuk el a gondozottakat (Ajka: 78 fő, Iszkáz: 11 fő, Kolontár: 10 fő, Devecser: 9 fő, Veszprém: 8 fő, Zirc: 19 fő, Bakonyoszlop: 9 fő, Lókút: 9 fő, Bakonynána: 6 fő.)

 Ellátottaink nagyobb része az egészségi állapotából kifolyólag az értékelő tábla alapján személyi gondozásra jogosult.

 A gondozottaink nagy része sajnos teljesen egyedül – sok esetben magányosan – él, sokszor családi támasz nélkül, így mi jelentjük a segítségen túl a családot számukra. Az ellátottak jellemzően napi rendszerességgel kérik a gondozást.

Személyi feltételek:

A telephelyen 2017. december 31.-én 22 fő szakdolgozó állt alkalmazásban:

16 fő 8 órás szociális gondozó (13 fő szakképzett),

4 fő közfoglalkoztatott (3 fő Ajka, 1 fő Bakonynána),

1 fő adminisztrátor,

1 fő telephelyvezető.

Az ajkai telephely ellátottainak életkor és nemek szerinti eloszlása:

Gondozási szükséglet szerinti eloszlás az ajka telephelyen:

 A házi segítségnyújtást igénylő idősek általános problémái:

 Egészségi állapot romlása:

 • nehezített mozgás (segédeszközöket használ sok ellátottunk: bot, rollátor, járókeret),
 • koordinációs zavarok, érzékszervi betegségek,
 • szív és érrendszeri megbetegedések, ízületi problémák,
 • daganatos megbetegedések, pszichés, mentális problémák,

 A mindennapi teendők ellátási problémái:

 • lakókörnyezet rendben tartása (életvitel szerűen használt helységekben),
 • bevásárlás, kísérés,
 • higiéniás feladatok segítése,
 • családdal való kapcsolattartás,
 • ügyintézés,
 • étel előkészítésben segítés,
 • mentális támogatás.

 2017 decemberében az összes ellátottunkhoz karácsonyi meglepetés csomagot juttattunk el, amit nagy meghatódottsággal és örömmel fogadtak.                                                          

A telephelyvezetők egy része, így az ajkai telephelyvezető (Sulyok Nikolett) is, az OSZSK által szervezett drogprevenciós program tagjaként csoportvezetési képzésben részesült.

Ezt a tudást a telephelyen havonta megtartott értekezletek mellett szociálterápiás szerepjátékokkal próbálja csapatépítésre hasznosítani, a telephelyen felmerülő problémákat ilyen technikákkal is kezelni. 

Minden évben ez a telephely is csatlakozik a Baptista Szeretetszolgálat Cipősdoboz akciójához.

Az év végén az ajkai telephely összes dolgozója kapott egy-egy karácsonyi csomagot a szeretetszolgálat adományozási igazgatóságától, amit ezúton is köszönünk.

 

III.3. Esztergom:

Tárgyi feltételek:

 A telephelyi irodánk Esztergomban a belvároshoz közel helyezkedik el, földszintes épület, könnyen megközelíthető, gyalogosan, személygépkocsival, tömegközlekedéssel is, a buszmegálló az épülettől kb. 60 méterre található.

Az irodát béreljük, az alapterülete: 80m2,

3 helyiségből áll:

 • helyiségben zajlik a napi munka,
 • helyiség konyha és „tárgyaló”, itt történik a gondozókkal a megbeszélés, az értekezlet, az érdeklődők fogadása,
 • helyiség zárt, különálló, amely alkalmas az „elterelés” során a csoportos terápiákra, egyéni beszélgetésekre (irodai munkán lévő közfoglalkoztatottak is itt végzik a munkájukat), továbbá egy mosdó és fürdőszoba van. Az épületben megoldott az akadálymentesítés.

Esztergom telephelyen a tárgyi feltételek a munkavégzéshez biztosítottak (laptop, nyomtató, szekrények, polcok, íróasztalok).

Személyi feltételek: 55 fő munkatárs dolgozik a telephelyen. A 47 fő gondozóból 43 fő szakképzett, továbbá 4 fő szakképzetlen kolléga végzi a gondozási tevékenységek közül a szakképesítést nem igénylőeket. A telephelyvezető munkáját további 1 fő koordinátor, 1 fő önkéntes és 7 fő közfoglalkoztatott segíti (3 fő adminisztrátor, 4 fő segítő).

 Szakmai tevékenység: 2017. évben ellátásba került 69 fő, az ellátása megszűnt 148 főnek.

Ellátottak számának eloszlása nemenként, életkoronként:

Életkor

18-39

40-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-89

90-

összesen

Nem

Férfi

1

7

8

9

14

16

20

3

78

 

5

17

36

48

66

111

22

305

Összesen

1

12

25

45

62

82

131

25

383

 

Az ellátásban részesülők közül a 80-89 év közötti női ellátottak száma a legmagasabb, míg a fiatalabb korcsoportban a 18-39 és a 40-59 év között, a férfiak száma a több. Az Esztergomi járás 16 településén biztosítjuk a házi segítségnyújtást. A szolgáltatást igénybe vevő idős emberek többsége egyedül él. A házi gondozást igénylők nagy része már mozgásukban is korlátozott, a szükséges napi tevékenységeket már nehezen tudják végezni. Számos esetben már segédeszköz használatára szorulnak (járókeret, kerekesszék, bot), ezzel megnehezítve a különböző szolgáltatásokhoz való hozzájutást. Nagy problémát jelent a bevásárlás, főleg ha egy, vagy több emeletes házban élnek, ahol nincs lift, és mozgásukban korlátozottak.

Minden hónap első munkanapján tartjuk a gondozókkal az értekezletet, mivel nagy létszámú a gondozói csoport, így szükségessé vált, hogy kijelölt időpontokban (9 órára, 11 órára, 13 órára) és meghatározott számú gondozó (maximum 13 fő) jöjjön egyszerre. Itt kerül sorra a tevékenységi naplók, jelenléti ívek leadása, tájékoztatás a gondozók munkáját érintő és jogszabályi változásokról, az aktualitások megbeszélése, havi beosztások elkészítése, számlák befizetése.

2017 decemberében a Baptista Szeretetszolgálat jóvoltából minden esztergomi ellátottunk fantasztikus meglepetésben részesült, Karácsonyra csodálatos ajándékot kapott. Az esztergomi telephelyen 380 fő ellátott tartós élelmiszert kapott, amelynek elszállításában (Budapestről Esztergomba) a dorogi önkormányzat, a csomagolásban pedig négy fogyatékkal élő önkéntes  fiatal (Boróka, Dóri, Gyula, Samu) segített. „A fiatalok hat órás kemény munkájukkal és felhőtlen, mindent megszépítő jókedvükkel járultak hozzá az adományozás öröméhez”. A gondozónők személyesen vitték el a karácsonyi meglepetést saját ellátottjuknak. Mindenki nagyon boldog volt, gondozók, ellátottak egyaránt. Szinte minden dolgozónk a csomagok átadása után telefonált, e-mailt írt, ami erről szólt:

 

„Az öröm, a meghatódottság, a meglepődés, a boldogság minden formáját láttam ma! Adni óriási öröm”- jelezte vissza felénk egyik gondozónk, amely kapcsán ismételten megbizonyosodtunk arról, hogy a szakmai munka mellett az ünnepekre figyelve megsokszorozhatjuk ellátottaink biztonságérzetét, a valahová tartozás érzetét és örömét.

 


TÁRSADALMI EGYÜTTÉLÉS JAVÍTÁSAKORONCÓ TELEPÜLÉSEN EFOP-1.3.7-17-2017-00109

Időpont: 2018. augusztus 11. - 12 óra Helyszín: 9113 Koroncó, Rákóczi utca 48. - Önkormányzat mögött -
Program:

12:00 Főzőverseny megkezdése

14:00 Megnyitó

14:10 Foky műsora

15:00 Sztárvendég: Soltész Rezső

16:00 Sztárvendég: Dankó Szilvia. Főzőverseny zsűrizése, ételosztás 

17:00 Sztárvendég: Szikora Róbert és az R-GO Gidák

18:00 Főzőverseny - eredményhirdetés, díjátadás.

18:30 Sztárvendég: Burai Krisztián

19:30 DJ Dévényi Tibor - Retro

22:00 Sztrárvendég: Kozmix

23:00 Geri-Betli Duo

Napközben programok:
- Játszóház
- Légvár
- Flipper csúszda
- Kalandpálya
- Íjászat
- Lufihajtogatás
- Arcfestés