„Önkéntes Klub”

A projekt részeként havi rendszerességgel kerülnek lebonyolításra az „Önkéntes” klubfoglalkozások, melynek feladata többek között a közösségi kohézió erősítésével, az önkéntesség eszméjének elterjesztésével, hogy hozzájáruljon a társadalmi együttélés feltételeinek megteremtéséhez. A klub önkéntes programokat dolgoz ki, s valósít meg a működése során. A klubfoglalkozásokon zajló tevékenység szorosan kapcsolódik a többi megvalósított közösségi rendezvényhez és programhoz is, hiszen az itt „frissen kiképzett” önkéntesek a továbbiakban már a megvalósításhoz is fontos humán erőforrás bázist jelenthetnek.

 

„Örökség Klub”

A projekt részeként havi rendszerességgel kerülnek lebonyolításra az „Örökség” klubfoglalkozások. Magyarországon a romák és nem romák már hosszú évszázadok óta élnek egymás mellett, számos közös ünneppel rendelkeznek, ugyanakkor sok-sok eltérés is felfedezhető szokásaikban, hagyományaikban, kultúrájukban. A hasonlóságok és különbségek ismeretének hiánya is potenciális okozója lehet a két népcsoport közötti társadalmi feszültségnek, a magyar cigányságot országhatárokon belül érintő negatív hatásoknak. Ezen negatív hatások mérséklések céljából a projekt keretei között kívántuk létrehozni az „Örökség Klubot”, amelynek elsődleges feladata a célcsoportokkal kapcsolatos társadalmi érzékenyítés, illetve a társadalmi együttélés javítása. A foglalkozásokat olyan programelemek színesítik, melyek által a többségi társadalom tagjai és a romák kölcsönösen megismerhetik egymás szokásait és hagyományait, az érzékenyítő foglalkozások hatására megfelelően kezelve a tradícióbeli és kulturális különbségek meglétét és mibenlétét. A rendszeres klubfoglalkozások keretei között olyan új közösség jön létre, amely lehetőséget jelent a kisebbséghez tartozó személyek közösségbe vonására és tartására, hozzájárulva közösségi integrációjukhoz.

 

A Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület, mint kedvezményezett és a Regionális Szociális Intézményfenntartó Központ, mint konzorciumi partner az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül Koroncón 2018.01.01. és 2020.06.30. között a társadalmi kohézió erősítése érdekében a közösségek fejlesztésére irányuló programokat valósítanak meg.

A projekt keretében 2018 júniusában Esélyegyenlőségi Napot rendeznek.

A rendezvény időpontja: 2018. június 29. (péntek) 11:00 – 22.00

A rendezvény helyszíne: Koroncó, Szabadidő Park

 

PROGRAM:

11:00 - 11:30       REGISZTRÁCIÓ

11.30 - 12.00       SZALAI LÁSZLÓNÉ SZAKMAI VEZETŐ TÁJÉKOZTATÓJA A „TÁRSADALMI EGYÜTTÉLÉS JAVÍTÁSA KORONCÓ TELEPÜLÉSEN – ESÉLYEGYENLŐSÉGI NAP" MEGVALÓSULÁSÁRÓL

12.00 - 18.00       KVÍZÓRA, RAJZVERSENY, AKADÁLYVERSENYEK

18.00 - 18.15       RADICSNÉ KINCSES MÁRIA POLGÁRMESTER KÖSZÖNTŐ BESZÉDE

18.15 - 19.00       A KORONCÓI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA MŰSORA

19.00 - 20.00       AZ ÖRÖKSÉG KLUB SZÓRAKOZTATÓ MŰSORA

20.00 –                UTCABÁL A CRAZY MONDAY ZENEKARRAL 

 

A koroncóiak korábban azzal a kéréssel fordultak a klubvezetőhöz, hogy a régi hagyományok felélesztésén keresztül próbálják meg elérni, vagy legalábbis megközelíteni azt a célt, hogy csökkentsék a társadalmi szakadékot. Ennek érdekében egy óvodapedagógus közös játékra és éneklésre hívja azokat a ma már ritkaságszámba menő családokat, amelyekben három generáció él együtt: az unoka, az anyuka, és a nagymama.

Koroncón május 11-én, pénteken 15 órakor kezdődik a Koroncó Napja elnevezésű nagyszabású rendezvény. Délután 15 órakor a Jázminvirág Nyugdíjas Klub énekkarának műsora nyitja meg a programok sorát, majd Radicsné Kincses Mária polgármester küszöntője következik. A programot a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulóinak műsora folytatja, őket az énekkar és a Romungro Gipsy Band követi a színpadon. A meglepetés egy ismert operetténekes fellépése lesz.