Ünnepélyes projektnyitó rendezvény Koroncón

 

 A Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület és Regionális Szociális Intézményfenntartó Központ konzorciuma 2018. januárjában egy olyan uniós projekt megvalósításába kezdett, melynek elsődleges célkitűzése az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépés, ezzel párhuzamosan a hátránykompenzáció megvalósítása, a társadalmi esélyteremtés biztosítása, ezen keresztül Koroncó településen a társadalmi kohézió nagymértékű növelése.

 

Szalai Lászlóné Adél szakmai vezető köszöntötte a Rákóczi utcai Szolgáltatóházban a résztvevőket, majd Jakus László, a Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület elnöke mondta el gondolatait az ünnepélyes projektnyitó rendezvény résztvevői előtt. „Sokan kérdezik, hogy miért éppen itt és miért éppen ebben a formában valósítjuk meg elképzeléseinket. Egyszerű a válasz: baptista fenntartásban működik nálunk az a családi napközi, amely jó alapot jelent a közös munkához. Koroncón hagyományosan jó az együttműködés, de ezt úgy képzeljük el, mint egy virágoskertet, ami szép, de ha nem gondozzuk folyamatosan, elgazosodhat.”

Jakus László ezek után felolvasta Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő köszöntő üzenetét.

Hári Tibor, a Regionális Szociális Intézményfenntartó Központ igazgatója arra emlékeztetett, hogy a baptistákra hagyományosan úgy tekintenek, mint akiknek jó programjaik vannak, és ha azok folytatására vagy fejlesztésére forrást találnak, azonnal lecsapnak a lehetőségre. „Van itt egy közösség, és nekünk az a célunk, hogy a kapcsolatokat egymással megismerkedve, minden fél számára gyümölcsöző módon alakítsuk. Azt kívánom, együttműködésünk legyen áldásos és tudjunk örülni egymás sikerének.” Az igazgató köszöntője végén jó munkát kívánt a következő 30 hónapra.

Radicsné Kincses Mária polgármester egyebek mellett arról beszélt, jó emberek élnek Koroncón, mindenki segítőkész és tele van tenni akarással. „Azonban természetes, hogy még ennél is többet akarjunk, például javítsunk a generációk közötti együttélés minőségén. Bízom abban, hogy a programok egyre több irányban elindítják a közös gondolkodást annak érdekében, hogy sok koroncóit szolgáljunk tevékenységünkkel. Hiszen az önkormányzat dolgozói számára éppen az a munka a legfontosabb, amit nem saját jólétéért, hanem a közösség érdekében végez. Ragadjunk meg minden lehetőséget azért, hogy jobbakká váljunk!” Végül a településvezető megköszönte a baptista egyház munkáját, hiszen a családi napközi működtetése azért is nagyon fontos a településen, mert Koroncón folyamatosan növekszik a lakosság lélekszáma.

Az ünnepélyes projektnyitót két fergeteges fellépés, a Népdalkör és a Romungro Gipsy Band műsora tette emlékezetessé minden résztvevő számára.             

 

   


A program időpontja: 2019. július 16. (kedd) 10.00 – 16.00

A program helyszíne: Koroncói Szolgáltatóház (9133 Koroncó, Rákóczi u. 46.)

A 3. Esélyegyenlőségi nap a regisztrációt követően Szalai Lászlóné szakmai vezető felvezetője után köszöntővel kezdődött, amelyet Radicsné Kincses Mária, a település polgármestere és Jakus László, a Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület elnöke tartott meg. Elmondták: ez már a harmadik Esélyegyenlőségi nap Koroncón a projekt ideje alatt. Elsősorban a roma származásúakat célozták meg, de az érdeklődők és a meghívottak között örömmel köszöntötték a fogyatékkal élőket és a nagy számban megjelent fiatalkorú érdeklődőket is. Nagyon fontosnak érzik, hogy a fiatalabb generáció tagjai interaktív módon ismerkedjenek a roma származású, szegénységgel küzdő fiatalok életével, nehézségeivel. Döntéseikhez ebben nyújt segítséget a Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület és a Regionális Szociális Intézményfenntartó Központ közös projektje, amely Koroncón több éven át igyekszik a hátrány-kompenzációt is felvállalni a különböző programelemek megvalósításával.

Ezután Bakonyvári L. Ágnes, az AppArt Egyesület vezetője beszélt. Az AppArt célja részvételi alapú, társadalmi érzékenyítő célú művészeti és pedagógiai projektek megvalósítása a sérülékeny csoportokhoz tartozók, fogyatékossággal élő emberek társadalmi elfogadásának érdekében.

Az AppArt Egyesület 2017. december 8-án mutatta be a Bódis Kriszta: Carlo Párizsban című ifjúsági regénye nyomán készült Carlo című komplex színházi-nevelési programját. A Carlo egy telepi roma fiú története, aki 15 éves és a Párizs nevű gettóban él. Anyja meghalt, apja börtönben, nagybátyja pedig a telep maffiafőnöke. Carlo szeretne több lenni, mint amire a környezete predesztinálja. Mit tudok tenni én magam a saját boldogulásom érdekében külső segítség nélkül a hátráltató környezet, a rossz körülmények ellenére? Milyen lehetőségeim vannak az életben való boldoguláshoz? Milyen erőfeszítéseket kell tennem a másolt-örökölt mintákkal szemben? Kiktől és hogyan tudok segítséget kérni a céljaim megvalósításához? Ilyen és hasonló kérdésekre kerestek választ a résztvevők.

A program bemutatását követően több helybeli és környékbeli szakember érezte úgy, hogy a saját munkaterületén is hasznosítani tudja a módszert. Az AppArt Egyesület produkciója, majd a megjelent érdeklődő szakemberek kötetlen beszélgetése során a tapasztalatok közös elemzése következett.

További képek a Galériák között!